Bezoek ons op Facebook

Blomme & Blomme | maatschap voor complementaire en reguliere geneeskunde

S.F. Blomme – arts voor acupunctuur
J.E.M. Blomme – praktijkmanagement & -ondersteuning

 
Chronische aandoeningen zijn vaak complexen ziekten, dat wil zeggen 

veroorzaakt door meerdere oorzaken. In de praktijk betekent dit dat er

meerdere organen tegelijk behandeld moeten worden.

Bijvoorbeeld bij een voedsel intolerantie moet gekeken worden

naar een optimaal dieet, versterking van het darmslijmvlies,

in balans brengen van het microbioom, ondersteuning van de ongiftende organen.

Tevens is het soms noodzakelijk om ook het bindweefsel te ongiften door

bijvoorbeeld de Blackroll of MELT methode. Elke behandeling van een

chronische aandoening wordt individueel op de patient afgestemd. Met uitleg over

mogelijke oorzaken en gevolgen. Door dit inzicht kan men zelf ook de conditie

verbeteren.
 
Werkwijze, 
Naast reguliere diagnostiek wordt er gebruik gemaakt van elektro 

acupunctuur volgens Voll.

Deze methode is wetenschappelijk niet bewezen en is geen vervanging van

reguliere diagnostiek.
Om deze reden is het noodzakelijk dat bij een aantal

aandoeningen aanvullend laboratorium onderzoek wordt
aangevraagd ter

afbakening van het behandeling gebied.
 
Toelichting elektro acupunctuur,
Is een energetische test methode. Met behulp van een test apparaat wordt

de geleiding van een aantal zenuw reflexpunten gemeten. Aan de hand van

de meetuitslag [af te lezen op een meetschaal] kan worden bepaald of een

bepaald reflex gebied uit balans is. Hiermee kun je een indruk krijgen welke

energetische orgaan systemen het beste ondersteund kunnen worden.

En welke reflexpunten op het punt staan om uitgeput te raken.

De test methode is ontwikkelt door een Duitse arts Reinhard Voll. Samen met een

bevriende ingenieur hebben zij het meetapparaat ontwikkelt. Die methode

werd EAV genoemd: Elektro Acupunctuur volgens Voll.

Tegenwoordig spreek men van een regulatie behandeling.

Indicaties ,

_Pijnklachten

_Chronische aandoeningen, huid, luchtwegen, maagdarmstelsel
_Verminderde weerstand
_ Moeheid, energie verlies
_ Psychische klachten zoals stemmings wisselingen, somberheid,
concentratie problemen en slaapproblemen
_ Overgangsklachten
_ Klachten na een ongeluk of operatie

  _ Stress klachten

 
Contra indicaties zijn :
Kanker behandeling

Chirurgische aandoeningen

Acute levens bedreigende aandoening en

Ernstige psychiatrische aandoeningen

Behandelingsdoelen, 
 Afhankelijk van de situatie en aandoening zijn een aantal doelen mogelijk, 
 _ Stabilisatie van de situatie en mogelijke afbouw van medicatie
 _ Afbouw van medicatie
 _ Genezing.
  
Bij twijfel  is het verstandig vooraf te overleggen met u huisarts.